வருக வணக்கம்

Saturday, September 29, 2007

தந்தை பெரியாரின் 129வது பிறந்தநாள்

தந்தை பெரியாரின் 129வது பிறந்தநாள் விழா படங்கள்

சுயமரியாதை :
தனக்கு அவமானம் என்று கருதுவதையெல்லாம் தானும் பிறருக்குச் செய்யாமல் இருந்தால் ஏற்படும் உணர்வு

மனதை மயக்கும் பழையபாடல்